Ratings: 4(Hits:2,145,678) (Views:2,123,567)
★★★★☆
I came across with this picture a year ago, and never taught searching it again in google.  it reminds me the hottest topic in  facebook in 2013, this photo got viral status and trended on some media portals, it flooded my wall for almost 2 weeks. the simple topic made my eyes open. .. until then. my faith was never the same again, the same photo you were staring now. angered religious hypocrites and spiritual masters who happen to pretend know the truth, masking their illness, and using biblical lines and verses that supports their madness and hypocrisy.

WHICH BUILDING IS INFRONT?

Kung titignan mo ang larawan mula sa kaliwa, masasabi mong ang Number 1 Building ang nasa harapan, Kung lilipat ka sa kanan, makikita mo na ang Building 2 ang tunay na nasa harapan.

Nakaka lito?  diba, ganun din kung paano ang Relihiyon ng mga tao ay ginawang mas magulo ang mundo. Ang magkakaibang pananampalataya na mula pa noon ay pinanggagalingan na ibat ibang paghusga. Sino ang Tama. sino ang Mali, Kami ang Tunay kayo an Mali, Kami ang Tunay Na landas at Kaligtasan. KAyo ang Masusunog sa Apoy ng Impiyerno. 

Saan nga ba kinuha ng mga magagaling na pari at ministro ang karapatang sabihin ang mga ito?
ito ay batay sa karunungan at Pilosopiyang pinag aralan nila. Mula sa espirito ng mga karunungang banal lang daw ang may karapatang mag mana at maka alam

Ayon sa kanilang mga Doktrina, sa kanila ibinigay ang kaharian ng langit at ang mga lihim ng mga pintuan upang buksan ito.

Pag masdan mong mabuti ang larawan, WHICH BUILDING IS INFRONT? building 1? or Building 2?  Suriin mong Mabuti ang katanungang ito, Dahil baka itakwil ka ng Relihiyon mo.

Kung Ikaw ay isang katoliko, Masasabi mong Ikaw ay nasa matuwid na Daan at Handang Mangatwiran na ang Ang katolikong Pintuan ay nasa tamang katwiran,

kung Ikaw ay Protestante, Ikaw din ay mangangatwiran na tama ang iyong nilalakaran,

Kung ikaw ay nasa Pananampalatayang ISLAM. Ipaglalaban mo ang Iyong Paniniwala ay Tama. at lahat ng wala sa Inyong Silid dalanginan ay pawang nasa maling Diyos na Pinaglilingkuran

Sino ang may Karapatan? sino ang Tama. at nasa Tuwid na Daan ng Liwanag at katwiran?

Kami ang Iglesia Ni Crsito, Kami ang Tunay! Ang tanging Pinangakuan ng Kaligtasan
Kami ang BORN AGAIN! kami ang Taga Pagmana na Bagong Langit at Lupa
Kami ang MGA SABADISTA, MORMON! SAKSI NI Jehova, 
KAMI ang mga ISPIRIRISTA! kami ang Totoo hindi kayo!

WHICH BUILDING IS INFRONT?
BUILDING 1? or BUILDING 2?

This is the great delusions on man. of knowing the truth on a single perspective and point of view, 5+4 = 9  and 4+5 =9 the same as 6+3=9 and 7+2= 9 The way you see things, is not what other's are seeing. respect individual differences, There's a single Truth behind the truth behind truth behind truth....

ANO ANG TINGIN NG DIYOS SA PANANAMPALATAYA MO? 

Ano ang Tunay na anyo ng gusaling nakatayo? At saang bahagi sila maaring magkasundo? 
Titignan mo ba ito sa kanan? Titignan  mo ba ito sa kaliwa?

Halika TUMAYO ka. at sabay nating tignan, kung paanong ang Diyos siya ang nakatunghay dito.

ANO ANG TINGIN NG DIYOS SA PANANAMPALATAYA MO?

Share
  •  
    Copyright © INFOGRAPIX | Designed by Templateism.com | WPResearcher.com | Blogger Templates