Bago ko po na ipublish ang article na ito. nag search muna ako. i was very hesitate to do it. kasi yung ibang mga blogs na nakita ko nag lalabas ng mga article against them. na sha shutdown. hindi ko po alam, ciguro na hack or whatever., bahala na. basta i will still publish it. ulanin man ako ng batikos dahil sa post na ito, tatanggapin ko. 

Ito po ay aking personal na desisyon, walang nag udyok sakin para gawin ito. hindi rin po ako kaanib ng any church now, i would say i am a radical thinker, with a belief of '' IT IS A  BETTER TO DIE WHILE FIGHTING FOR FREEDOM THAN TO LIVE A CENTURY OF PEACEFUL SLAVERY''

Centuries of war, poverty, and hardship pervade the humans species.Savageries abound even within the borders of the worlds most developed regions. leading many to wonder if the church ignores the pain of the downtrodden - or worse, if we are to blame for generations of turmoil. Is The church good or evil?

Though many believe that the church wields godlike control over every aspect of this planet  and can dictate societal changes on a whim, the reality is as  more intricate. The human is not a machine that functions exactly as  it is programmed nor is it a slave to be forced into obedience. Every human mind is unique and entirely unduplicated even amongst  the billions of others in this universe.Every human minds desires things that are different from the next.

Progress requires cooperation.

To create change, unique beings with unique objectives and beliefs must forgo differences and work together for the good of all. Humans must suppress their natural defensive selfishness and aid others who appear, believe, or act in ways that are different  from themselves.

Unfortunately, many are only concerned with their own well-being

The greatest enemies of human progression have been humans themselves.

Isa po akong Tiwalag na Iglesia Ni Cristo, ako po ay naging lamig at madalang sumamba, bagamat ako ay converted, ang mga naunang taon ng aking pagiging kaanib ng Iglesia ni Cristo ay aktibo naman,  yun nga lang dahil sa kahirapan ng buhay kailangan kong mag abroad para maitaguyod ko ang aking lumalaking pamilya.

Sa kasamaang palad wala pong pag samba sa bansang pupuntahan ko,  isa akong Seaman at dun sa barko walang pagsambang isinasagawa dito. sa kabila nito nag pasya pa din akong tumuloy
Muntik na kaming maghiwalay na mag asawa dahil dito. Ang parents ng asawa ko ay nasa paglilingkod at may katungkulan. Isang dyakono ang daddy niya at mang aawit naman ang mom nya,

dahil sa issue na ito nalagay sa alanganin ang relasyon namin,
pinapili ako, Trabaho o sila.

mahirap magdecide,  mahal ko ang aking asawa at mga anak, pero ayaw ko naman silang magutom. 

ginawa ko ang isang desisyon na hati ang isip ko. sabi ko sa sarili ko''bahala ka  na hon. , ,,, Kung sa tingin mo sagad hanggang langit ang kasalanang magagawa ko. gawin mo kung ano ang gusto mo.''
'' Para sa inyo ang gagawin ko, at handa akong masunog sa dagat dagatang apoy, matiwalag alang alang sa kinabukasan ng mga anak natin. kinabukasan natin. pangarap natin. ''

To cut the story short, natuloy ako sa abroad,.. awa ng Ama hindi naman ako tuluyang hiniwalayan ng aking asawa, yun nga lang nagka mantsa ang  tingin sa akin ng mga manugang ko,. sabi ng ibang mga kaibigan ko.. okey lang , magalik loob na lang daw ako pag uwi ko.

Naglakas loob akong ibahagi ang kwentong ito, baka sakaling may mga members sa iglesia na makakabasa nito sa facebook.

Isa po akong botante,  reghistrado, at uuwi sa katapusan ng abril para bumoto, actually hindi naman yun ang reason kaya uuwi ako, every year may bakasyon ako. at naitaon naman na election pag uwi ko,

every election, nililigawan ng mga kandidato ang Iglesia. malaking boto kasi ang makukuha nila dito. BLOCK voting dahil nag kakaisa ang buong iglesia sa mapapagdesisyunan ng tagapamahalang pangkalahatan.

Saksi ako sa pagkakaisang ito ng Iglesia,  at masasabi kong napaka tibay ng mga members pagdating sa bagay na ito, Kahit kamag anak mo. kung hindi ito inendorso ng iglesia, kailangan mong sumunod, walang exempted sa rules na ito , at kapag napatunayan na nangaliwa ka, i uulat ka. at pinaka masamang mangyari. matiwalag ka.

Ganyan ang paninidigan ng Iglesia, at lahat naman halos ng kanilang sinuportahang tumakbong pangulo ay nanalo. Buo kasi ang paniniwala ng mga kapatid na may basbas ang panginoon sa bawat desisyong binabalangkas ng  taga pamahala. kaya naman para sa kanila , sagrado ito at hindi pwedeng kwestiyunin

Ang desisyon ng taga pamahala , ay desisyon ng Diyos.

Ito ay mahigpit na tagubilin, ang lahat ay kailangang pasakop sa pamamahala na itinindig na siyang nagsasalita sa kabuuan ng Iglesia.

Ang pagsuway, ay kahulugan ng pagtalikod at hindi pagkilala sa kabanalan ng doktrina at aral ng iglesia. maituturing na pagtataksil at pagkakasala sa Ama.

Habang isinusulat ko ito, ako ay tigib ng takot at pangamba sa kung ano ang magiging resulta nito. hindi naman ako magaling sa bersikulo ng bible, upang mabigyan ng punto ang bawat argumentong sinusulong ko. gayun pa man,  sasabihin ko ito, sa ngalan ng Kalayaan at Pag-big. maliban dito ang aking intensiyon ay wala na.

Sisimulan ko ito sa mga tanong,

1. Matagal ng ganito ang ginagawa sa loob Iglesia,  sa mga nagdaang taon, ang kasaysayan  ang magsasabi kung naging matagumpay o hindi ang ating pamahalaan, ang ating bansa sa kabuuan, ang ating mga kababayan sa kanilang katayuan.  Naging matagumpay nga ba?

2.Kung ang pag susuri ng isang pinuno ay tapat, marapat sanang  ang kalayaan at pasya ng puso ang masunod, hindi ang pang isahang resolba dahil sa rasong ito ay kinasihan ng Ama

Saan ba tayo natatakot palagi?

Sa pagkakampi kampi o sa rebolusyon na nagagawa ng kalayaan? upang pagpasyahan ang bulong ng puso at isipan?

3. Matagal ng lugmok ang bayan sa kahirapan, dusa sa korapsiyon, at kawalan ng hustisya ng mga nasa mababang kapulungan, hindi kaya dapat panahon na? upang mag aklas upang subukang patirin ang kadenang naka piring sa ilusyon  pananampalataya at diyos diyosan?

4. Kung ang hangganan ng aking kabanalan ay madakip sa gitna nang isang  palaisipana at pagkatapos ay huhusgaan, ako ba ay mag aabuloy ng piso upang ako ay kalugdan? ako ba ay kailangang yumuko ng taimtim at punuuin ang aking puso ng pagdadasal upang makamit ang kapatawaran?

Pag-ibig o kapangyarihan?
 Bakit mo igagapos ang iyong sarili sa mga ito?
ito ba ay upang maipahayag mo ang pananampalataya mo?

Takot na maparusahan, 
takot na mahatulan
takot namatalikod, 
takot na matiwalag,
takot sa kahihiyan

bakit?

 saan natin kinuha ang karapatan upang tayo sa ating mga sarili ay pasakop sa uri ng pananampalatayang sumisikil sa ating kalayaan?

Malaya ba ang taong gumawa ng desisyon para sa iba dahil karapatan niya ito?
 katulad ng malaya din sana ang kanyang kapwa na magsalita,  magdesisyon, mangarap. magkamali.
oo magkamaling bumoto.

para saan ang perpektong kaayusan kung ang diplomasya nitong katuparan ay pinipigil naman ang liwanag na siya sanang magbubukas ng pintuan, 

Pagkakataon upang mas makilala natin ang ating mga sarili.,
Pagkakataon upang makita natin ang ating mga pagkakamali
Pagkakataong mabigyan ng dahilan ang ating mga pagsusuri
Pagkakataong magbalik loob sa ating itinatagong pagtitimpi
Pagkakataong hanapin ang daan pabalik sa ating Pagibig at kamusmusan
Kainosentehang tayo ay nadapa nuong bata dahil sa pagaaral na gumapang at maghanda sa pagsubok ng bukas at pag tanda.

Kung ang  Diyos ay ibinigay ito sa pinaka unang anak na lalake at babae . sino ang tao upang kontrolin ang ating budhi?

Sino ang mga pari at saserdote upang hatulan ang kanyang kapwa  dahil sa hindi pagsunod sa utos na isinilbi?

bakit hindi natin tuluyang palayain ang bayang ito? at ipagsigawan sa mundo na panahon na upang kilalanin ang kadakilaan nito. Bakit natin susundin ang ideolohiyang  nauukol sa mas malagim na kahayagang tayo ay aliping malaya subalit bilanggo ang isipan at puso?

Noong ako ay umalis at nangibang bayan, natakot ako hindi sa impiyernong pupuntahan ko dahil matitiwalag ako, kundi sa alalahaning ako ay hindi na iibigin ng asawa ko at hindi na makakasama ang mga anak ko,

OO duwag ako,  at hindi sapat ang pananampalataya ko dahil mas mahalaga ang kautusan ng laman ko kesa sa matuwid na obligasyon ko sa Panginoon ko, 

Isang utos na na mahalin mo ang Panginoon mo, ng buong lakas, puso at kaluluwa mo, sinumang hindi kayang gawin ito ay hindi karapat dapat sa kaharian ko.Maliban dito. may batas pa bang iba upang mapalapit ang kanlungan ng langit sa tao?

Wala na ,

Kaya ang lahat ay nag pakasanto, 
nagtayo ng mga iglesia at simbahang magagarbo upang sa kanilang pagpapaka dalubhasa ay i alok ang ebanghelyo

Hanggang sa nakalimutan nila ang tunay na kahulugan ng Krus ni Kristo
Ano nga ba ang mensahe ng kalbaryo?

HIndi pa ba sapat na nakita natin ang isang bahagi ng impiyerno?
Makita ang anak ng tao na  duguan, pasan ang krus, punit ang damit at naghirap ng husto

Balikan mo sa alala mo ang mukhang ito, at makikita mo ang tunay na kahulugan ng kinatatakutan mong impiyerno,

Isang lugar na mararamdaman mo ang sakit, pitong beses hanggangpitong daaang libong  ulit, ang Impiyerno ay ang dagat dagatang apoy na nabubuhay sa  bawat espirito ng tao

Ang inpiyerno ay ang sugat, pait, sunog, luha. galit at hinagpis ng tao.
Kailan mo ibibigay ang langit O Diyos   sa bayang ito?

Kung ang kulungan ay rehas ng pananampalayang walang pag-ibig dito
Rehas ng pangil at mga doktrinang tani tanikala
Rehas ng kabanalang nakakapaso na uma abo sa katinuan mong magbago.
Rehas ng nakakasakal na  takot na pinunla niyo sa puso ng tao.

Kung ang mga lingkod mo,  ay pag-ibig ang ang handog sa tao, bakit hindi ibigay ang kalayaang maaring mag pasya ang puso?

Noong kinain ang Prutas sa hardin dahil sa kalayaang ito, hinayaan mo pa ring mabuhay at magatuloy ang tao. sa kabila ng pagkakamaling ito ibinigay mo maging ang bugtong na anak mo. at unti unting natuto ang tao sa dakilang pag-ibig mo,


Panginoon maari po ba? sa pag kakataon ito, sa pamamgitan ng modernong teknolohiya  ng tao, muli mong ipa alala ang pag-ibig mo?

Ang kalayaan, sana,....Maalala pa nila ito..

Marami pong salamat, pag palain mo at basbasan ang halalang ito
gawin mong malaya at hanguin sa kulungan ang   abang bayan,mo.

AN OPEN LETTER TO ALL MEMBERS OF IGLESIA NI CRISTO This COMING ELECTION

Share
  •  
    Copyright © INFOGRAPIX | Designed by Templateism.com | WPResearcher.com | Blogger Templates