Ratings: 4(Hits:2,145,678) (Views:2,123,567)
★★★★☆ Read Mobile View Here
Hindi madali ang maging Single PArents, mapababae man o lalake ang involve. Nangangahulugan ito ng mas mahirap na kalagayan at pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak. lalo pat kung sila ay mga bata pa lamang. o kaya ang magulang ay hindi naman mayaman at may maraming kakulangan para matustusan ang pang araw araw na gugulin sa buhay. your child. While being a solo parent can be difficult, the passage of RA 8972 or the Solo Parents’ Welfare Act of 2000 has somehow made it rewarding.

BENEPISYO PARA SA MGA SINGLE PARENTS IPAPATUPAD NA.

Share
  •  
    Copyright © INFOGRAPIX | Designed by Templateism.com | WPResearcher.com | Blogger Templates